De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil eerder indexeren mogelijk maken. Namelijk al bij een beleids-dekkingsgraad van 105%. Maar alleen onder bepaalde strenge voorwaarden. De Tweede Kamer moet dit voorstel nog bespreken. Houd de website in de gaten voor het laatste nieuws.

Komen er nieuwe regels voor indexeren?  

Indexeren is in feite het verhogen van de opgebouwde pensioenen en pensioen-uitkeringen. We laten ze meegroeien met de stijging van de prijzen in de winkels. Dit mogen we op dit moment alleen doen bij een beleidsdekkingsgraad van 110% of hoger. Maar daar komt waarschijnlijk verandering in. 

Wil je weten hoe ons pensioenfonds er financieel voor staat? Kijk dan naar onze beleidsdekkingsgraad. Die laat zien of we genoeg vermogen hebben om onze pensioenen nu en in de toekomst uit te keren. Hoe hoger de beleidsdekkingsgraad, hoe beter. 

Zo staat ons

       pensioenfonds

er financieel voor

Regie

 Financiële situatie  05

We staan er financieel goed voor!

Je ziet de verschillende dekkingsgraden in de grafiek. En je ziet dat het goed gaat! Sinds december 2020 zien we een stijgende lijn bij de beleidsdekkingsgraad.‘Gaat mijn pensioenuitkering 
dan ook omhoog?’

We horen het je denken. Een terechte vraag: maar we weten het nog niet zeker. In juni 2022 neemt het bestuur van Rabobank Pensioenfonds daar een besluit over. Maar we verwachten wel dat we per
1 juli 2022 gedeeltelijk kunnen indexeren. Op
31 december 2021 was de beleidsdekkingsgraad namelijk 117,3%. Dat is boven de wettelijke grens. Kijk op onze website als je meer wilt weten over ons indexatiebeleid.

De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste 12 actuele maanddekkingsgraden. Deze dekkingsgraden veranderen. Dat komt bijvoorbeeld doordat de waarde van onze beleggingen verandert. Of de rentestanden. Of de levensverwachting van onze deelnemers. Daarom plaatsen we iedere maand op de website een bericht over de actuele dekkingsgraad.


Zo staat ons

pensioenfonds

er financieel voor

‘Gaat mijn pensioenuitkering dan ook omhoog?’

We horen het je denken. Een terechte vraag: maar we weten het nog niet zeker. In juni 2022 neemt het bestuur van Rabobank Pensioenfonds daar een besluit over. Maar we verwachten wel dat we per 1 juli 2022 gedeeltelijk kunnen indexeren. Op 31 december 2021 was de beleidsdekkingsgraad namelijk 117,3%. Dat is boven de wettelijke grens. Kijk op onze website als je meer wilt weten over ons indexatiebeleid.

Wil je weten hoe ons pensioenfonds er financieel voor staat? Kijk dan naar onze beleidsdekkingsgraad. Die laat zien of we genoeg vermogen hebben om onze pensioenen nu en in de toekomst uit te keren. Hoe hoger de beleidsdekkingsgraad, hoe beter. 

De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste 12 actuele maanddekkingsgraden. Deze dekkingsgraden veranderen. Dat komt bijvoorbeeld doordat de waarde van onze beleggingen verandert. Of de rentestanden. Of de levensverwachting van onze deelnemers. Daarom plaatsen we iedere maand op de website een bericht over de actuele dekkingsgraad.


We staan er financieel goed voor!

Je ziet de verschillende dekkingsgraden in de grafiek. En je ziet dat het goed gaat! Sinds december 2020 zien we een stijgende lijn bij de beleidsdekkingsgraad.Regie

 Financiële situatie  05