Welkom Sandra en Martin

Sandra Schellekens heeft vanaf 1 januari de voorzittershamer van Bernard overgenomen. Eind 2021 is Martin Mos erbij gekomen als uitvoerend bestuurder. Samen met Karin Merkus vormen Sandra en Martin het nieuwe Uitvoerend Bestuur. Dit betekent een uitbreiding van 2 naar 3 uitvoerend bestuurders. Dit heeft alles te maken met belangrijke beslissingen die voor ons liggen. Zoals het nieuwe pensioenstelsel. En de regeling die we vanaf 1 januari 2023 moeten afspreken. We vinden het belangrijk om hier helder over te communiceren.


Bedankt Bernard voor al jouw betrokkenheid als voorzitter van het bestuur!
En dan nu heerlijk gaan genieten van jouw pensioen.

’Ik ben er trots op dat we als bestuur altijd de belangen van iedereen evenwichtig hebben afgewogen‘

is een gesprek bezig over dit onderwerp. Die gesprekken zijn doorgaans heel opbouwend. Maar het gaat er soms ook stevig aan toe. Dan is het prettig als je gesteund wordt door ons Verantwoordingsorgaan. En ik heb die steun altijd gevoeld.”

Wat had je graag beter willen doen?
Onze ambitie was om elk jaar te kunnen indexeren. Dat is helaas niet gelukt. Achteraf hadden we eerder kritischer moeten zijn op ons eigen beleid. Gelukkig hebben we van onze fouten geleerd. En nu zien we dat het beter gaat. De gewenste financiële situatie komt in zicht.”Welke uitdagingen zie je voor de toekomst?
“Dé uitdaging is de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel. Daarin is het weer heel belangrijk om evenwichtig te kijken naar álle belangen. Ik weet dat het bestuur zich goed voorbereidt op deze overstap. Het bestuursbureau en de adviseurs van Achmea helpen daarbij. Daarom vertrouw ik erop dat het bestuur dit project goed oppakt en verantwoordelijkheid neemt. Deelnemers mogen daar ook op vertrouwen.”


Hoe ben je begonnen bij Rabobank Pensioenfonds?
“Ik ben in maart 2007 bij het fonds gekomen als directeur vermogensbeheer. Ik kwam van Rabobank International. Daar was ik hoofd van de afdeling Financial Markets Research. Ik heb mij vele jaren beziggehouden met de relatie tussen economie en financiële markten. Nou, die kennis kwam goed van pas bij mijn nieuwe functie. Vanaf 1 september 2015 werd ik algemeen directeur. Ik volgde Jos Dirks op die met pensioen ging.”

Je was algemeen directeur, maar nu hebben we bestuurders. Hoe is dat gegaan?
“In 2016 startte ik hierover de discussie met het bestuur. Ik wilde naar een ander bestuursmodel overstappen: het Omgekeerd Gemengde Model. Daarin bestaat het bestuur uit uitvoerende en niet-uitvoerende bestuurders. De uitvoerende bestuurders zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid. En zij pakken de dagelijkse zaken op. De niet-uitvoerende bestuurders houden toezicht op de uitvoering van het beleid. Er waren goede redenen voor die wijziging van het bestuursmodel. Dus vanaf 2017 werden ik en de andere directeur uitvoerend bestuurder.”

Waar kijk je met trots op terug?
“Ik ben trots dat wij als bestuur altijd de belangen van alle stakeholders op een evenwichtige manier hebben afgewogen. Als bestuurders zijn wij ook de enigen die naar álle belangen kijken. In de afgelopen jaren hebben wij stevige discussies gehad met werkgever en vakorganisaties.
Bijvoorbeeld over het pensioencontract. En ook nu


Sinds 1 januari 2022 is Bernard Walschots niet meer de voorzitter van het Uitvoerend Bestuur. Bij zijn afscheid spraken we hem nog 1 keer. Samen kijken we terug op zijn tijd als bestuurder van het Rabobank Pensioenfonds.

Bye Bernard...
...welkom                  
Sandra en          
Martin               

Regie

Bye Bernard...  06

Welkom Sandra en Martin

Sandra Schellekens heeft vanaf 1 januari de voorzittershamer van Bernard overgenomen. Eind 2021 is Martin Mos erbij gekomen als uitvoerend bestuurder. Samen met Karin Merkus vormen Sandra en Martin het nieuwe Uitvoerend Bestuur. Dit betekent een uitbreiding van 2 naar 3 uitvoerend bestuurders. Dit heeft alles te maken met belangrijke beslissingen die voor ons liggen. Zoals het nieuwe pensioenstelsel. En de regeling die we vanaf 1 januari 2023 moeten afspreken. We vinden het belangrijk om hier helder over te communiceren.

Bedankt Bernard voor al jouw betrokkenheid als voorzitter van het bestuur! En dan nu heerlijk gaan genieten van jouw pensioen.


Welke uitdagingen zie je voor de toekomst?
“Dé uitdaging is de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel. Daarin is het weer heel belangrijk om evenwichtig te kijken naar álle belangen. Ik weet dat het bestuur zich goed voorbereidt op deze overstap. Het bestuursbureau en de adviseurs van Achmea helpen daarbij. Daarom vertrouw ik erop dat het bestuur dit project goed oppakt en verantwoordelijkheid neemt. Deelnemers mogen daar ook op vertrouwen.”


’Ik ben er trots op dat we als bestuur altijd de belangen van iedereen evenwichtig hebben afgewogen‘

is een gesprek bezig over dit onderwerp. Die gesprekken zijn doorgaans heel opbouwend. Maar het gaat er soms ook stevig aan toe. Dan is het prettig als je gesteund wordt door ons Verantwoordingsorgaan. En ik heb die steun altijd gevoeld.”

Wat had je graag beter willen doen?
Onze ambitie was om elk jaar te kunnen indexeren. Dat is helaas niet gelukt. Achteraf hadden we eerder kritischer moeten zijn op ons eigen beleid. Gelukkig hebben we van onze fouten geleerd. En nu zien we dat het beter gaat. De gewenste financiële situatie komt in zicht.”


Hoe ben je begonnen bij Rabobank Pensioenfonds?
“Ik ben in maart 2007 bij het fonds gekomen als directeur vermogensbeheer. Ik kwam van Rabobank International. Daar was ik hoofd van de afdeling Financial Markets Research. Ik heb mij vele jaren beziggehouden met de relatie tussen economie en financiële markten. Nou, die kennis kwam goed van pas bij mijn nieuwe functie. Vanaf 1 september 2015 werd ik algemeen directeur. Ik volgde Jos Dirks op die met pensioen ging.”

Je was algemeen directeur, maar nu hebben we bestuurders. Hoe is dat gegaan?
“In 2016 startte ik hierover de discussie met het bestuur. Ik wilde naar een ander bestuursmodel overstappen: het Omgekeerd Gemengde Model. Daarin bestaat het bestuur uit uitvoerende en niet-uitvoerende bestuurders. De uitvoerende bestuurders zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid. En zij pakken de dagelijkse zaken op. De niet-uitvoerende bestuurders houden toezicht op de uitvoering van het beleid. Er waren goede redenen voor die wijziging van het bestuursmodel. Dus vanaf 2017 werden ik en de andere directeur uitvoerend bestuurder.”

Waar kijk je met trots op terug?
“Ik ben trots dat wij als bestuur altijd de belangen van alle stakeholders op een evenwichtige manier hebben afgewogen. Als bestuurders zijn wij ook de enigen die naar álle belangen kijken. In de afgelopen jaren hebben wij stevige discussies gehad met werkgever en vakorganisaties.
Bijvoorbeeld over het pensioencontract. En ook nu


Sinds 1 januari 2022 is Bernard Walschots niet meer de voorzitter van het Uitvoerend Bestuur. Bij zijn afscheid spraken we hem nog 1 keer. Samen kijken we terug op zijn tijd als bestuurder van het Rabobank Pensioenfonds.

...welkom Sandra
                     en Martin              
Bye Bernard...

Regie

 Bye Bernard...  06